Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Chức năng nhiệm vụ

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

       Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định là đơn vị sự nghiệp đào tạo, nằm trong hệ thống giáo dục đại học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có mục đích đào tạo sinh viên trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ của trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, có lòng yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng giáo dục, giảng dạy tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có hiểu biết cần thiết về văn thể mỹ, có năng lực tiếp cận với kiến thức và phương pháp giảng dạy tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

       Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định còn nhằm mục đích xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hoá, khoa học của địa phương. Tiến tới nâng cấp, xây dựng trở thành trường Đại học.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

     Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường cao đẳng về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, cụ thể là:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của nhà trường phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

2. Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của Nhà nước, đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt, việc thành lập các pháp nhân thuộc Trường phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; bổ nhiệm các chức vụ từ Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng, ban và tương đương trở xuống; quyết định điều động cán bộ trong Trường và các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ cấp phòng, khoa trở xuống.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của trường sư phạm. Được phép in ấn công trình, đề tài khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Hợp tác liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

1. Về đào tạo, bồi dưỡng:

     a) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ cho các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm trở xuống, trên địa bàn tỉnh Nam Định và ở ngoài tỉnh, khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép.

     b) Liên kết với các trường đại học, cao đẳng khác mở các lớp đào tạo giáo viên có trình độ đại học sư phạm và các lớp đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm thuộc các ngành mà nhà trường chưa có khả năng và điều kiện đào tạo.

     c) Đào tạo một số loại nhân viên nghiệp vụ trong các trường trung học cơ sở, tiểu học mầm non như nhân viên thiết bị, thí nghiệm, thư viện...

     d) Đào tạo một số ngành ngoài sư phạm như tin học, ngoại ngữ và các ngành khác khi địa phương có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

3. Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, công nhân viên và học viên tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

5. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý cán bộ, viên chức, đất đai, tài sản, trang thiết bị và tài chính của nhà trường theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác, theo quy định của pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

 

 


VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Đoàn viên trường CĐSP Nam Định hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thông báo thi học kỳ VI - K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi các module 1, 2, 3 lớp BDCBQL K74

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39D

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com