Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 25
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Lịch công tác

Tìm kiếm lịch công tác
  Tuần
  Năm học
TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 06 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017 năm học 2017 - 2018

Thứ  ngày  tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

14h00

Làm việc giữa ban thường vụ ĐU và lãnh đạo công đoàn trường

BTV Đảng ủy, LĐ Công đoàn nhà trường

Phòng họp

18/9

15h00

HN xét ĐRL, HB, TCXH học kỳ II (2016-2017)

BGH, trưởng phòng TC, ĐT, KH-TC, trưởng khoa và GV khoa TN, XH, NN, GDTH-MN

Phòng họp

 

16h00

HN xét thi đua khen thưởng HSSV đợt 2 (2016-2017)

Theo QĐ số 213 QĐ-CĐSP

Phòng họp

Thứ 3

14h00

Báo cáo thống kê giờ dạy 2016-2017

BGH, CT Công đoàn, P. ĐT, P. TC-QLSV

Phòng họp

 19/9

15h00

HN giao ban lớp trưởng

P.TC-QLSV, lớp trưởng các lớp CĐCQ 37, 38, 39 và TCMN 38A, 39A

Phòng họp

Thứ 4

10h00

Họp nhóm làm đề tài KHCN cấp tỉnh

Nhóm làm đề tài

Phòng họp

20/9

14h00

Khảo sát kế hoạch Phòng Đào tạo

BGH, TP.TC-QLSV, Phòng Đào tạo

Phòng họp

 

15h00

Khảo sát kế hoạch Phòng QT-ĐS

BGH, TP.TC-QLSV, Trưởng, phó, tổ trưởng, Trạm y tế phòng QT-ĐS

Phòng họp

 

16h00

Khảo sát kế hoạch Phòng KH-CN

BGH, TP.TC-QLSV, Trưởng, phó, tổ trưởng,  phòng KH-CN

Phòng họp

Thứ 5

14h30

Khảo sát kế hoạch Phòng HC-TH

BGH, TP.TC-QLSV, Trưởng, phó, tổ trưởng,  phòng HC-TH

Phòng họp

21/9

15h30

Khảo sát kế hoạch Phòng KH-TC

BGH, TP.TC-QLSV, Phòng KH-TC

Phòng họp

Thứ 6

14h30

Khảo sát kế hoạch Phòng KT&KĐCLGD

BGH, TP.TC-QLSV, Phòng KT&KĐCLGD

Phòng họp

 22/9

15h30

Khảo sát kế hoạch Phòng TC-QLSV

BGH, phòng TC-QLSV

Phòng họp

Thứ 7

 

 

 

 

23/9

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

24/9

 

 

 

 

Các tin khác:
Tuần thứ 06 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017 năm học 2017 - 2018(15/09/2017)
Tuần thứ 05 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017 năm học 2017 - 2018(11/09/2017)
Tuần thứ 04 từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017 năm học 2017 – 2018(01/09/2017)
Tuần thứ 03 từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017 năm học 2017 - 2018(31/08/2017)
Tuần thứ 02 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017 năm học 2017 - 2018(21/08/2017)
Tuần thứ 01 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017 năm học 2017 - 2018(14/08/2017)
Tuần thứ 06 từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016 năm học 2016 - 2017(19/09/2016)

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com